Το στυλ δεν έχει περιορισμούς.
Η ηλικία όμως έχει.
Είσαι πάνω από 18;